Ausstellungansicht "Der Hausruck als Grenze"

Raumansicht "Grenzwerdung" aus der Ausstellung "Der Hausruck als Grenze" im Kulturgut Hausruck, 2012. Foto: Familie Keller, Geboltskirchen

Quelle: Fam. Keller, Geboltskirchen Urheber: Fam. Keller, Geboltskirchen
Datierung: 2012