Aus der Geschichte von Zettwing | Z MINULOSTI CETVIN

Aus der Geschichte von Zettwing

"Die konkreten historischen Ereignisse, die geschichtliche Veränderungen herbeiführen, sind nicht selten Ergebnisse eines längeren Prozesses, der nicht nur mehrere Jahre, sondern oft sogar Jahrzehnte dauerte und sich vorher entwickelte..."
Mgr. Ivan Slavik (*1957), Regionalmuseum Krumau

"Für das Zusammenleben der Nationen sind drei Dinge wichtig: aus der Geschichte lernen... Vorurteile bekämpfen... zu Toleranz erziehen."
Hugo Portisch (1927-2021), Österreichischer Publizist


Zettwing am keltischen Urweg zwischen Donau und Moldau
Die Anhäufung keltischer Orts- und Flurnamen beiderseits der Grenze lässt den Schluss zu, dass bei der Kolonisierung ab Mitte des 13. Jhdt. die deutschsprachigen Siedler noch eine keltische Restbevölkerung antreffen. Der Flussname "Maltsch/Malše" bedeutet im Keltischen "die langsam Fließende".

Die Kolonialisierung
Unter Přemysl Ottokar II. (1251-1278) als Landesherr von Böhmen und Österreich kolonisieren deutschsprachige Siedler aus dem Mühlviertel unter Benesch I. von Michelsberg (+vor 1257) das noch dichte Waldland rund um Zettwing.

Der Ortsname Zettwing
erscheint erstmals 1325 als "Zetbunne" in der Verpfändungsurkunde von Peter von Rosenberg an den oberösterreichischen Adeligen Bohunko von Harrach. der Name wird vom alttschechischen "Cetvin" abgeleitet, bezogen auf den Personennamen "Cetva" - also "Hof des Cetva".

Der Handwerkermarkt Zettwing
Um 1910 waren in Zettwing folgende Handwerker und Gewerbetreibende registriert:
7 Gasthäuser und eine Brauerei, 4 Tischler, 4 Schuster, 3 Gemischtwarenhandlungen, 2 Höker (Händler), 2 Bäcker, 2 Hammerschmieden, 2 Huf- und Wagenschmiede, Töpfer, 2 Fleischhauer, 2 Rasierer sowie je ein Färber, Binder, Uhrmacher, Weißgerber, Hutmacher, Wagner, Mühle und Säge, Schriftenmaler, Herrenschneider, Brantweinschank, Versicherungsagentur, Schiesspulververkauf, Sattler und Tapezierer, Glaser, Schindelerzeugung, Schnittwaren, Tabaktrafik, Kreditgenossenschaft und Arzt.


Z MINULOSTI CETVIN

„Konkrétní dějinné události, které přinášejí změny, jsou nezřídka kdy výsledkem delšího procesu, který se odvíjel v předešlém čase a netrval pouhých pár let, nýbrž často i několik desetiletí…“
Mgr. Ivan Slavík (*1957), Regionální muzeum v Českém Krumlově

K soužití národů jsou důležité tři věci: poučit se z minulosti...zbavit se předsudků...vychovávat k toleranci.
Hugo Portisch (1927-2021), rakouský publicista


Cetviny na prastaré keltské stezce mezi Dunajem a Vltavou
Větší počet původně keltských místních a pomístních názvů na obou stranách hranice připouští možnost, že se během kolonizace v polovině 13. století setkali noví, německy hovořící osadníci se zbytkem potomků keltských obyvatel.
Název řeky „Malše/Maltsch“ má v jazyce Keltů význam „pomalu tekoucí“.

Kolonizace 
V době vlády Přemysla Otakara II. (1251-1278), panovníka Čech a Rakouska, osídlili německy hovořící kolonisté z Mühlviertlu lesnaté území v oblasti Cetvin, patřící Benešovi I. z Michalovic (+ před r. 1257).

Místní název Cetviny
se poprvé uvádí roku 1325 jako „Zetbunne” v zástavní listině Petra z Rožmberka vydané hornorakouskému šlechtici Bohunkovi z Harrachu. Název je odvozen ze staročeského tvaru „Cetvin” a vztahuje se ke jménu osoby „Cetva” - znamená tedy „Cetvův dvůr”.

Řemeslnické městečko Cetviny
V roce 1910 jsou v Cetvinách registrováni následující řemeslníci a živnostníci: 7 hostinců a pivovar, 4 truhláři, 4 obuvníci, 3 obchodníci se smíšeným zbožím, 2 podomní obchodníci, 2 hamry, 2 kováři a podkováři, 2 pekaři, 2 řezníci, 2 holiči a 1 barvíř, bednář, hodinář, hrnčíř, rukavičkář, kloboučník, kolář, pánský krejčí, písmomalíř, sedlář a tapetář, sklenář, lékař a šindelář, dále též 1 výčep lihu, mlýn s pilou, pojišťovací agentura, obchod s látkami, trafika, družstevní záložna a lékař.


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik


Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik