Die Anfänge von Zettwing | POČÁTKY CETVIN

Die Anfänge von Zettwing

Die Kolonisierung im 13. Jhdt.
Unter dem gemeinsamen Landesherrn von Böhmen und Österreich, Přemysl Ottokar II. (1251-1278) kolonisierten unter Benesch von Michelsberg I. (+vor 1257) deutsche Siedler aus dem Mühlviertel das noch dichte Waldland rund um Zettwing.

Die Rose deutet auf das Geschlecht der Rosenberger an der Moldau hin und der Stern auf die Starhemberger an der Donau, die gemeinsam die Grenzregion kolonisierten.

Die Architektur
1285 soll bereits eine Kirche bestanden haben, aber erst 1384 erfolgt die erste urkundliche Erwähnung der Maria-Geburt-Kirche. Die dreischiffige gotische Kirche besitzt drei Joche. Der Altarraum mit zwei Jochen ist 10 m lang, 5,3 m breit und 10 m hoch.

Der heutige Ausbau erfolgt im späten 15.Jhdt. 1620 plündern kaiserliche Söldner die Kirche und setzen sie in Brand. Große Schäden verursacht 1795 ein weiterer Brand, der die vier Glocken vernichtet. Das bisherige gotische Keildach des Turmes wird durch einen barocken Zwiebelturm ersetzt.


POČÁTKY CETVIN

Kolonizace ve 13. století
Za vlády společného panovníka Čech a Rakouska, krále Přemysla Otakara II. (1251-1278), přivedl Beneš z Michalovic (+před r. 1257) německé kolonisty z Mühlviertelu do hustě zalesněné oblasti Cetvin.

Růže připomíná rod Rožmberků z Povltaví, hvězda rod Stahrembergů z Podunají, kteří kolonizovali pohraniční oblast.

Architektura
Kostel zde stál již roku 1285, ale teprve z roku 1384 pochází první písemná zpráva o kostele Narození Panny Marie. Trojlodní gotický kostel je tvořen třemi klenebními poli. Kněžiště se dvěma klenebními poli má délku 10 metrů, šířku 5,3 metrů a je 10 metrů vysoké.

Dnešní podoba pochází z konce 15. století. V roce 1620 kostel vyplenila a zapálila císařská vojska. Velké škody způsobil i další požár v roce 1795, kterému padly za oběť čtyři zvony. Původní gotické klínové zakončení věže bylo nahrazeno barokní cibulovou bání.


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik

Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik