Die Familie des tschechoslowakischen Zollamtsleiters Josef Smrčina | Rodina vedoucího československého celního úřadu Josefa Smrčiny

Die Familie des tschechoslowakischen Zollamtsleiters Josef Smrčina

1931 wurde mein Vater Josef Smrčina (1897-1953) Leiter des Zollamtes in Zettwing, das auf österreichischer Seite in der Lexmühle in Hammern Nr.6 stationiert war. Mit Mutter Marie (1898-1982) und Bruder Vladimír (1921-2011) wuchs ich in der rein deutschsprachigen Umgebung auf. In Zettwing besuchte ich die deutsche  Volksschule. Nur in der Familie sprach ich damals Tschechisch.

Meine engsten Freundinnen waren Theresia (1923-1991) und Klara (1926-1981) Greul von der Lexmühle mit deren Familien ich bis heute in Verbindung bin.

Die Entführung von 21 tschechoslowakischen Beamten mit 6 Frauen und 2 Kleinkindern am 22.9.1938 durch das Sudetendeutsche Freikorps und die SA aus Zettwing blieb mir in besonderer Erinnerung. Meine Eltern wurden in der Lexmühle eingesperrt, konnten jedoch am 26.9. um 2:30 vom 1. Stock flüchten. Damals war ich schon in Pisek in Sicherheit.

In der Protektoriatszeit (1939-1945) wohnten wir in Trhové Sviny (Schweinitz). 1949 heiratete ich Jan Čurda (1920-2004) in České Velenice / Gmünd-Bahnhof. Daraus ist eine Großfamilie entstanden mit 2 Söhnen, 4 Enkel und 7 Urenkel.


„Zettwing bedeutete für mich mein ganzes Leben. Ich kann Zettwing und Hammern nicht vergessen. Zettwing war meine Heimat. Daran denk ich immer. Keine Stadt, kein Mensch konnte dies ersetzen. Dies bleibt bis jetzt.“
Ing.Věra Čurdová, geb. Smrčinová, České Velenice / Gmünd-Bahnhof


Rodina vedoucího československého celního úřadu Josefa Smrčiny

V roce 1931 se můj otec Josef Smrčina (1897-1953) stal vedoucím celního úřadu v Cetvinách, který sídlil na rakouské straně v Lexmühle v obci Hammern čp.6. S matkou Marií (1898-1982) a bratrem Vladimírem (1921-2011) jsem vyrůstala v čistě německy mluvícím prostředí. V Cetvinách jsem navštěvovala německou základní školu. V té době jsem mluvila česky pouze v kruhu naší rodiny.

Mými nejbližšími přítelkyněmi byly Theresia (1923-1991) a Klara (1926-1981) Greulovy z Lexmühle, s jejichž rodinami jsem dodnes v kontaktu.

Únos 21 československých úředníků se 6 ženami a 2 malými dětmi 22. září 1938 z Cetvin, provedený sudetoněmeckým freikorpsem a příslušníky SA, mi zůstal v paměti. Moji rodiče byli zavřeni v Lexmühle, ale 26. září se jim ve 2:30 zdařil útěk z 1. patra. Já jsem v té době už byla v bezpečí v Písku.

Během protektorátního období (1939-1945) jsme bydleli v Trhových Svinech. V roce 1949 jsem se v Českých Velenicích vdala za Jana Čurdu (1920-2004). Výsledkem našeho sňatku byla velká rodina se 2 syny, 4 vnoučaty a 7 pravnoučaty.


„Cetviny pro mě znamenají můj celý život. Na Cetviny a Hammern nemohu nikdy zapomenout. Cetviny byly mým domovem. Na to stále myslím. Žádné jiné město ani jiní lidé to nemohou nahradit. A tak je tomu až dodnes.“
Ing.Věra Čurdová, roz. Smrčinová, České Velenice


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik

Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik