Die Töpferfamilie Zika | Hrnčířská rodina Zíkova

Die Töpferfamilie Zika

Die Familie Zika war seit über 300 Jahren in Taus/Domažlice in vielen Generationen ansässig. Unser Urgroßvater Augustin Zika (1863-1949) ist dort geboren, kam 1892 als tschechischer Töpfer/Hafner nach Leopoldschlag, wo er 1902 Barbara Kastl (1867-1925) aus Zettwing in 2. Ehe heiratete. Daraus gingen vier Kinder hervor, so unsere Großmutter Elisabeth (1904-2002), verehelichte Grundl, Großtanten  Maria Zika (1911-1989) und Fanny Zika (1913-1919) sowie Großonkel Leopold (1902-1935), der ebenfalls Hafner wurde.

Die Hafnerwerkstatt in Zettwing Nr. 66 übernahm Augustin Zika 1908, wo er mit Sohn Leopold die Böhmerwald-Keramik entwickelte.“

„Bruder Poidl stellte wahre Kunstwerke her, filigrane Keksdosen und Obstschalen mit Brombeerranken und Kirschzweigen drauf, mit Äpfel, Birnen, Kirschen, Beeren und zierlichen Blättern“
, so Großmutter Elisabeth Grundl.

„1935 verstarb jedoch Leopold an Bleivergiftung. Auch unser Urgroßvater Augustin konnte ab etwa 1932 sein Handwerk nicht mehr ausüben.

Am 25. 7. 1946 wurde die Familie Zika/Grundl aus ihrer Heimat vertrieben und landete in Pötzmes bei Mainburg in Bayern. Augustin Zika verstarb in dieser schwierigen Zeit 1949. Ab 1960 konnten sich Elisabeth Grundl („Hafner-Liesi“) als Schneiderin mit Tochter Maria - unsere Mutter - und Schwester „Maridl“ Zika in Mainburg eine neue Existenz aufbauen.


„Unsere Großmutter Elisabeth Grundl konnte den Verlust ihrer Heimat nie ganz verwinden und erzählte uns sehr viel von Zettwing. Unsere Mutter, geb. 1941, wuchs bis zum 6. Lebensjahr in Zettwing auf. Für uns Nachgeborenen wurde Zettwing durch die anschaulichen Erzählungen der Großmutter ein wichtiger Teil unserer Familiengeschichte.“
Geschwister Gschlößl, Berlin – Mainburg – München


Hrnčířská rodina Zíkova

Rodina Zíků působila v mnoha generacích po více než 300 let v Domažlicích. Náš pradědeček Augustin Zika (1863-1949) se zde narodil a v roce 1892 jako český hrnčíř odebral do Leopoldschlagu, kde se v roce 1902 oženil s Barbarou Kastlovou (1867-1925) z Cetvin. Narodily se jim čtyři děti, naše Babička Elisabeth (1904-2002), provdaná Grundlová, pratety Maria Zíková (1911-1989) a Fanny Zíková (1913-1919) a prastrýc Leopold (1902-1935), který byl také hrnčířem.

Hrnčířskou dílnu v Cetvinách čp. 66 převzal Augustin Zíka v roce 1908 a se synem Leopoldem zde rozvíjeli šumavskou keramiku.“

„Bratr Poidl tvořil skutečná umělecká díla, filigránové dózy na sušenky a mísy na ovoce s ostružinovými úponky a třešňovými větvičkami, s jablíčky, hruškami, třešněmi, bobulemi a okrasnými lístky
“ vyprávěla babička Elisabeth Grundlová.

V roce 1935 však Leopold zemřel na otravu olovem. Ani pradědeček Augustin se zhruba od roku 1932 již dále nemohl věnovat řemeslu.

25. 7. 1946 byla rodina Zíkova/Grundlova vyhnána a dostala se do obce Pötzmes u Mainburgu v Bavorsku. Roku 1949 v této těžké době Augustin Zíka zemřel. Od roku 1960 si Elisabeth Grundlová („Hafner-Liesi“) jako švadlena s dcerou Marií - naší matkou a sestrou „Maridl“ Zíkovou budovaly v Mainburgu novou existenci.


„Naše babička Elisabeth Grundlová se nedokázala se ztrátou domova nikdy zcela vyrovnat a o Cetvinách nám hodně vyprávěla. Naše matka, narozená v roce 1941, až do 6 let vyrůstala v Cetvinách. Díky živým příběhům babičky se pro nás, kteří jsme se narodili později, se staly Cetviny důležitou součástí rodinné historie.“
Sourozenci Gschlösslovi, Berlín – Mainburg – Mnichov


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik

Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik