Spannungen an der Grenze | NAPĚTÍ NA HRANICI | 1938

SPANNUNGEN AN DER GRENZE - Nazi-Hetze und Abwehr | 1938

Es ist mein unabänderlicher Entschluss, die Tschechoslowakei in absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu zerschlagen.
Adolf Hitler, 28.5.1938 

Viele junge Männer konnten den Anschluss nicht erwarten, flohen nach Deutschland und schlossen sich dort dem Freikorps an.
Johann Zahradnik (1898-1983), Bürgermeister von Rosenberg 1938-1939 (Archiv Rosenberg im Schlossmuseum Freistadt)

Nazi-Hetze gegen die Tschechoslowakei
Nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 „explodiert“ auch in den südböhmischen Grenzgemeinden die Stimmung in Erwartung auf die bevorstehende „Befreiung“. Die Mitgliederzahl der Sudetendeutschen Partei (SdP) in der Tschecho-Slowakei erhöht sich in wenigen Monaten von 770.000 auf 1,3 Mill.

Die bürgerlichen deutschen Parteien schließen sich der SdP an. Von „Oberdonau“ aus - nun Teil des Deutschen Reiches - starten die Nationalsozialisten einen Propagandakrieg mit Hetzkampagnen und „Fake-News“gegen die Tschechoslowakei.

Grenzwall und Sudetendeutsches Freikorps
Die Tschechoslowakei reagiert auf die ständigen Drohungen Hitlers mit der Errichtung des „Tschechoslowakischen Walls“ mit Bunkeranlagen und Grenzbefestigungen. Durch die Teilmobilmachung am 20.5.1938 wächst die ČSR-Armee auf 380.000 Mann an. Nach der Generalmobilmachung vom 23.9.1938 stehen etwa 1,5 Mill. unter Waffen, davon rund 300.000 Deutsche sowie etwa 100.000 Ungarn und Polen.

Am 12.9.1938 ruft Konrad Henlein, der „Führer“ der Sudetendeutschen Partei, zum Aufstand gegen die tschechoslowakische Staatsmacht auf. Nach der Niederschlagung des Putsches bildet sich im reichsdeutschen Grenzgebiet aus den Reihen der sudetendeutschen Flüchtlinge das paramilitärische „Sudetendeutsche Freikorps (SdFK)“.


NAPĚTÍ NA HRANICI - Nacistické podněcování a obrana | 1938

„Je to mé nezvratné rozhodnutí, rozbít Československo v dohledné budoucnosti vojenskou akcí.
Adolf Hitler, 28.5.1938

„Mnoho mladých mužů, kteří nemohli vědět, že dojde k anšlusu, uprchlo do Německa a připojilo se tam k jednotkám freikorpsu.“
Johann Zahradnik (1898-1983), starosta Rožmberku nad Vltavou, 1938-1939 (archiv Rožmberk ve Schlossmuseum Freistadt)

Nacistické podněcování proti Československu
Po připojení Rakouska k Německé říši v březnu 1938 dochází v jihočeských pohraničních obcích k výbuchu nadšení při očekávání nadcházejícího „osvobození“. Počet členů Sudeto-německé strany (SdP) v Československu vzroste během několika měsíců ze 770 000 na 1,3 milionu.

Německé občanské strany se připojují k SdP. Ze župy „Oberdonau“ - nyní části Německé říše - zahajují nacionální socialisté propagandistickou válku se štvavými kampaněmi a falešnými zprávami proti Československu.

Pohraniční opevnění a sudetoněmecký freikorps
Československo reaguje na neustálé Hitlerovy hrozby zřízením „československého valu“ s bunkry a hraničními pevnostmi.
Po částečné mobilizaci ze dne 20.5.1938 vzroste armáda ČSR na 380 000 mužů. Po všeobecné mobilizaci ze dne 23.9.1938 je ve zbrani asi 1,5 milionu vojáků, z toho přibližně 300 000 Němců a 100 000 Maďarů a Poláků.

12. září 1938 vyzývá Konrad Henlein, „vůdce“ Sudetoněmecké strany, k povstání proti československé státní moci. Po potlačení převratu se v říšskoněmeckém pohraničí formují z řad sudetoně-meckých uprchlíků polovojenské oddíly „sudetoněmeckého freikorpsu (SdFK)“.


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik

Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik