Todesgrenze | SMRTELNÁ HRANICE | 1951-1989

TODESGRENZE - Menschen verachtender Terror | 1951-1989

Schussbefehl und Todesbilanz
Ab 11.7.1951 hat die Grenzwache/ Pohraniční stráž (PS) das Recht, Waffen gegen Personen einzusetzen, die unbefugt die tschechoslowakische Staatsgrenze überschreiten wollen.

Bei misslungenen Grenzübertritten sterben insgesamt 282 Personen. Davon werden 145 erschossen, 96 sterben durch Stromschlag und 2 kommen durch Minen ums Leben. An der südböhmisch-oberösterreichischen Grenze werden 16 Personen erschossen.
Von den 654 Soldaten der Grenzwache, die ums Leben kommen, begehen 236 Selbstmord, meist ausgelöst durch  die internen Schikanen der militärischen Grenzwache.
(Institut für das Studium totalitärer Regime /ÚSTR)

In Memoriam
In unmittelbarer Nähe von Zettwing werden am 26.9.1960  um 4:05 die Brüder Josef und Helmut Vítů beim Fluchtversuch zwischen den beiden Stacheldrahtzäunen erschossen. Der jüngere dritte Bruder František wird verhaftet. Nach 40 Jahren erfolgt die gerichtliche Verurteilung des Todesschützen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten.

Auf der Suche nach seinem leiblichen Vater wird am 13.11.1963 um 10:30 der französische Staatsbürger Rene-Aime Landrey (*1933) bei Stiegersdorf/Leopoldschlag beim Überschreiten der Staatsgrenze über die Maltsch in die ČSSR von Grenzsoldaten angeschossen und verstirbt in Budweis/České Budějovice.


SMRTELNÁ HRANICE - Teror pohrdající člověkem | 1951-1989

Rozkaz střílet a bilance smrti
Od 11.7.1951 má Pohraniční stráž (PS) právo používat zbraně proti osobám, které chtějí bez povolení překročit československou státní hranici.

Během neúspěšných pokusů o přechod hranic zemře celkem 282 lidí. Z toho je 145 osob zastřeleno, 96 usmrceno elektrickým proudem a 2 jsou zabity účinkem min. Na jihočesko-hornorakouské hranici je zastřeleno 16 osob.
Z evidovaných 654 úmrtí členů pohraničních stráže přichází o život 236 příslušníků sebevraždou, jejímž důvodem je většinou neúnosné vnitřní šikanování.
(Ústav pro studium totalitních režimů - ÚSTR)

In memoriam
V bezprostřední blízkosti Cetvin jsou 26. září 1960 ve 4:05 hodin v prostoru mezi dvěma ploty ostnatých drátů zastřeleni při pokusu o útěk bratři Josef a Helmut Vítů. Nejmladší ze tří bratrů, František, je zatčen. Po 40 letech je střelec právně odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na 20 měsíců.

Při hledání osudů vlastního otce je dne 13.11.1963 v 10:30 hodin u Stiegersdorfu /Leopoldschlagu při překročení státní hranice za říční tok Malše na území ČSSR postřelen pohraniční stráží francouzský občan Rene-Aime Landrey (*1933) a následně zemře v Českých Budějovicích.


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik

Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik