Eingrenzen | REŽIM HRANICE | 1918-1938

EINGRENZEN - Getrennte Wege

Deitsche bleiben Deitsche und Tschechen bleiben Tschechen.
Predigt von Pfarrer P. Franz Havel (1881-1932) von der Kirchenkanzel auf die staatlichen Bestrebungen zur Errichtung einer tschechischsprachigen Volksschulklasse in Zettwing.

Währungsgrenze Maltsch
Die Staatentrennung führt zu unterschiedlichen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen in den beiden neuen Republiken. Die am 19.3.1919 eingeführte tschechoslowakische Krone wird eine stabile Währung. Bis zur Einführung des Schillings als neue Währung kämpft die österreichische Krone bis 1924 mit jährlichen Inflationsraten von oft über 100 Prozent. Für eine tschechoslowakische Krone musste man 34 österreichische Kronen bezahlen.
In den oberösterreichischen Grenzgemeinden wird Notgeld gedruckt.

Passierscheine und Wegsperren
Zum Überschreiten der neuen Staatsgrenze benötigt man einen „Passierschein“. Alte Pfade, Wege und Brücken werden aufgelassen. Durch die Auflösung der grenzüberschreitenden Schulsprengel müssen Schüler weite Umwege in Kauf nehmen. In einigen der überwiegend deutschen Grenzgemeinden werden auch tschechischsprachige Klassen und Schulen errichtet. Dieses Vorhaben führt auch in Zettwing zu Diskussionen und Widerständen und zu politischen Spannungen zwischen den beiden Volksgruppen.


REŽIM HRANICE - Přerušené cesty | 1919-1938

Němci zůstanou Němci a Češi zůstanou Čechy.”
Řeč faráře P. Franze Havla (1881-1932) z kostelní kazatelny, u příležitosti státních snah zřídit v Cetvinách třídu základní školy v českém jazyce.

Malše jako měnová hranice
Oddělení států vede k rozdílnému hospodářskému a sociálnímu vývoji v obou nových republikách. Československá koruna, která byla zavedena 19. března 1919, se stává stabilní měnou. Do zavedení nové měny - šilinku bojuje rakouská koruna až do roku 1924 s roční mírou inflace často převyšující 100 procent. Za jednu československou korunu se musí zaplatit 34 rakouských korun.
V hornorakouských příhraničních obcích jsou vytištěny nouzové bankovky.

Hraniční propustky a závory
K překročení nové státní hranice je zapotřebí mít platnou „hraniční propustku“. Ruší se staré stezky, cesty a mosty. Odstraněním přeshraničních školských okrsků se pro mnoho žáků citelně prodloužila i cesta do nové školy. V některých převážně německých pohraničních obcích se zřizují české třídy a školy. I v Cetvinách vede tento projekt k diskusím a k odporu, což vytváří politické napětí mezi oběma národnostními skupinami.


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik


Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik