Die Familie Hofko aus Johannesdorf | Rodina Hofkova z Janovy Vsi

Die Familie Hofko aus Johannesdorf

Seit vielen Generationen betrieb die Familie Hofko in Johannesdorf/Janova Ves, Pfarre Zettwing eine Landwirtschaft. Mein Vater Josef Hofko (1915-2007) wurde bereits 1920 Vollwaise. Sein Vater fiel 1916 in der Isonzoschlacht. So wuchs Josef bei seinen Großeltern auf und erlernte das Schmiedehandwerk.

Am 1.10.1937 erfolgte die Einberufung meines Vater zum tschechoslowakischen Militärdienst  und am 2.1.1939 zur Deutschen Wehrmacht. Seine Onkel Franz und Josef fielen in Russland. Ab 1942 arbeitete mein Vater bei der Deutschen Reichsbahn in Linz. Meine Eltern Josef und Hildegard (1921-2003) heirateten 1944 in Zettwing. Nach Kriegsende konnte mein Vater in Linz bei der ÖBB als Schlosser und Heizer weiter arbeiten.

Die Großeltern Johann (1863-1946) und Anna (1869-1958) Hofko wurden mit fünf erwachsenen Kindern am 20.6.1946 ausgesiedelt und fanden in Bayern ein neues Zuhause.

Am 15.Mai 1946 flüchteten meine Eltern mit Bruder Richard (*1945) über die Maltsch. Mein Vater wurde Lokführer bei der VOEST und  ÖBB. 1955 begann der Hausbau in Pasching bei Linz.

Nach der Heirat mit meiner Frau Renate 1973 besteht die Familie heute aus zwei Söhnen mit den Schwiegertöchtern und sieben Enkel.


„Gleich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs begannen mein Vater und Zettwinger Freunde mit der Wiederherstellung des Zettwinger Friedhofs, der Sebastiani-Kapelle, der Kriegerdenkmäler und Bildstöcke, die er dann auch jahrelang pflegte. Durch die vielen Besuche mit meinen Eltern liegt mir die alte Heimat sowie die Pflege der restaurierten Kleindenkmäler sehr am Herzen.“
Ing. Josef Hofko, Pasching bei Linz


Rodina Hofkova z Janovy Vsi

Rodina Hofkova z Janovy Vsi ve farnosti Cetviny se po mnoho generací věnovala zemědělství. Můj otec Josef Hofko (1915-2007) zcela osiřel již v roce 1920. Jeho otec padl v roce 1916 v bitvě na Soči. Josef tedy vyrůstal se svými prarodiči a vyučil se kovářskému řemeslu.

1. 10. 1937 byl můj otec povolán do československé vojenské služby a 2. 1. 1939 do německého wehrmachtu. Jeho strýcové Franz a Josef padli v Rusku. Od roku 1942 pracoval u německé říšské dráhy v Linci. Svatba mých rodičů Josefa a Hildegardy (1921-2003) se konala v Cetvinách roku 1944. Po skončení války pokračoval otec v zaměstnání u státních drah v Linci jako zámečník a topič.

Prarodiče Johann (1863-1946) a Anna (1869-1958) Hofkovi byli s pěti dospělými dětmi 20. června 1946 vysídleni a nalezli svůj nový domov v Bavorsku.

15. května 1946 moji rodiče a bratr Richard (*1945) uprchli přes Malši. Otec se stal strojvedoucím v továrně VOEST a u státních drah. V roce 1955 začal stavět dům v Paschingu u Lince.

Po mém sňatku v roce 1973 s manželkou Renate dnes tvoří naši rodinu dva synové se snachami a sedm vnoučat.


„Hned po pádu železné opony začal můj otec a přátelé z Cetvin s obnovou cetvinského hřbitova, šebestiánské kaple, válečných pomníků a křížů, o které se pak staral i v dalších letech. A byly to právě četné návštěvy s rodiči, kvůli kterým mi stará vlast, stejně jako i péče o obnovené drobné památky, zůstaly ležet hluboko v mém srdci.“
Ing. Josef Hofko, Pasching u Lince


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik

Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik