Ohne Grenze | BEZ HRANICE | 1526-1918

OHNE GRENZE - In der Habsburger-Monarchie | 1526-1918

Die Maltsch als Verwaltungsgrenze
In der Habsburgermonarchie von 1526-1918 bildet die Maltsch die Verwaltungsgrenze zwischen dem Königreich Böhmen und Oberösterreich. Es ist ein Wirtschafts- und Sozialraum. Die Menschen heiraten „hinüber“ und „herüber“.

Auf der Maltsch wird Holz zur Moldau geschwemmt. Eine geplante Waldbahn von Deutsch Beneschau/Benešov nad Černou über Meinetschlag/Malonty mit einer Bahnstation Zettwing in Hammern nach Zartlesdorf/Rybník wird nach dem Zusammenbruch der Monarchie nicht realisiert.

Auch ein grenzüberschreitendes Hochwasserschutzprojekt kommt nicht mehr zustande.

Der Erste Weltkrieg
Am 26.7.1914  verkündet der Gemeindetrommler Michael Schmoll in Zettwing die Mobilmachung. In der Folgezeit werden wehrpflichtige Männer zum Kriegsdienst eingezogen.

1915 Aufnahme von Flüchtlingsfamilien aus Südtirol.

Am 17.1.1917 werden die Kirchenglocken abmontiert und reich geschmückt zum Bahnhof Zartlesdorf/Rybník verfrachtet, um eingeschmolzen zu werden.

Aus der Pfarre Zettwing/Cetviny mit den Ortschaften Neustift/ Lhota und Böhmdorf/Mikulov, Sinnetschlag/ Příbrání und Johannesdorf/Janova Ves fallen im 1. Weltkrieg 49 Soldaten.

(aus der Pfarrchronik Zettwing)


BEZ HRANICE - v habsburské monarchii | 1526-1918

Malše jako správní hranice
V éře habsburské monarchie, v letech 1526-1918, tvoří řeka Malše správní hranici mezi Českým královstvím a Horním Rakouskem. Je to celistvý hospodářský a sociální prostor. Běžně se uzavírají manželství partnerů z obou sousedních území.

Po Malši se plaví dřevo k soutoku s Vltavou. Stavba  plánované lesní železnice z Benešova nad Černou přes Malonty s vlakovou stanicí Cetviny na katastru obce Hammern do Rybníku se po zhroucení monarchie neuskuteční. Nikdy nezačnou ani stavební práce na projektu přeshraniční protipovodňové ochrany.

První světová válka
Dne 26.7.1914 oznamuje v Cetvinách obecní bubeník Michael Schmoll mobilizaci. Poté jsou branně povinní muži povoláni k vykonání vojenské služby.

V roce 1915 jsou přijímány uprchlické rodiny z Jižního Tyrolska.

Dne 17.1.1917 jsou z kostela sejmuty zvony a bohatě ozdobené dopraveny do stanice Rybník k následnému roztavení.

Z farnosti Cetviny s vesnicemi Lhota, Mikulov, Příbrání a Janova Ves přichází v první světové válce o život 49 vojáků.

(z farní kroniky Cetvin)


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik


Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik