Die Lehrerfamilien Slamka und Plodek | | Učitelské rodiny Slamkova a Plodkova

Die Lehrerfamilien Slamka und Plodek

Mein Urgroßvater Franz Slamka (*1854 in Leitmeritz/Litoměřice)  war von 1887-1919 in Zettwing Oberlehrer. Mein Großvater Johann Plodek (1883-1965) aus Brod/Vrát bei Budweis kam als Lehrer 1906 nach Zettwing, heiratete 1911 die Handarbeitslehrerin Ludmilla Slamka (1888-1975) und war von 1928-45 Oberlehrer.

Aus dieser Ehe gingen die Söhne Dr. Bruno (1912-2000) und Dipl.Ing. Ernst (*1914) hervor, der 1944 in Rumänien als deutscher Soldat fiel. 1945 wurden meine Großeltern Plodek in Kaplitz/Kaplice interniert und 1946 nach Schrobenhausen, zwischen Ingolstadt und Augsburg (D) ausgewiesen.

Mein Vater Bruno hatte in Prag Medizin studiert und heiratete 1938 die Ärztin Anna Friedl (1914-2012) aus Zwittau/Svitavy in der deutschen Sprachinsel Schönhengstgau in Mähren, wo ich 1944 geboren wurde.

Mit meiner Mutter wurde ich 1946 nach Ebern bei Coburg (D) ausgewiesen, wo sie im Flüchtlingslager als Ärztin arbeitete. Nach Rückkehr meines Vaters aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft bauten sich meine Eltern eine Landarztpraxis in Weilach bei Schrobenhausen auf.

Ich bin Diplomingenieur, mit meiner Frau Maria verheiratet und ohne eigene Nachkommen.


„Das unbeschwerte Aufwachsen meines Vaters in der beinahe unberührten Zettwinger Landschaft hat ihn sehr geformt. Als Jäger spielte die Natur immer eine große Rolle in seinem Leben. Das Spielen der Orgel in der Zettwinger Kirche war für ihn prägend. Die Erzählungen meines Vaters und unsere Reisen nach 1990 nach Zettwing und Südböhmen waren Ausdruck der Liebe meines Vaters zu seiner Heimat.“
Dipl.Ing. Bernd Plodek, Pfaffenhofen bei Schrobenhausen (D)


Učitelské rodiny Slamkova a Plodkova

Můj pradědeček Franz Slamka (*1854 Litoměřice) byl v Cetvinách vrchním učitelem. Můj dědeček Johann Plodek (1883-1965) přišel v roce 1906 do Cetvin z Vráta u Českých Budějovic jako učitel, v roce 1911 se oženil s učitelkou ručních prací Ludmilou Slamkovou (1888-1975) a v letech 1928-45 působil jako vrchní učitel.

Z tohoto manželství vzešli synové Dr. Bruno (1912-2000) a Dipl.Ing. Ernst (* 1914), který padl v roce 1944 jako německý voják v Rumunsku. V roce 1945 byli moji prarodiče Plodkovi internováni v Kaplici a pak v roce 1946 odsunuti do Schrobenhausenu mezi Ingolstadtem a Augsburgem.

Můj otec Bruno studoval medicínu v Praze a v roce 1938 se oženil s lékařkou Annou Friedlovou (1914-2012) ze Svitav v německy mluvící oblasti Hřebečsko, kde jsem se v roce 1944 narodil.

V roce 1946 jsme byli s matkou vystěhováni do Ebernu u Coburgu (D), kde pak ona pracovala jako lékařka v uprchlickém táboře. Po návratu otce z amerického zajetí si moji rodiče zřídili praxi venkovských lékařů ve Weilachu u Schrobenhausenu.

Jsem diplomovaný inženýr a s manželkou Marií nemáme vlastních potomků.


„To, že můj otec bezstarostně vyrůstal v téměř nedotčené krajině u Cetvin, jej velmi ovlivnilo. Byl i myslivcem a příroda pro něj hrála po celý život velkou roli. Formoval jej i hlas varhan cetvinského kostela. Vyprávění mého otce a naše cesty do Cetvin a jižních Čech po roce 1990 byly výsledkem lásky mého otce k rodnému kraji.“
Dipl.Ing. Bernd Plodek, Pfaffenhofen u Schrobenhausenu (D)


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik

Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik