Die Kaufmannsfamilie Schöllhammer - Roiss | Obchodnické rodiny Schöllhammerova - Roissova

Die Kaufmannsfamilie Schöllhammer - Roiss

Meine Urgroßeltern Katharina (1869-1952) und Johann Schöllhammer (1867-1922) kamen 1893 von Leopoldschlag nach Zettwing Nr.74/76 und übernahmen die Gemischtwarenhandlung neben der Kirche. Mein Großvater Heinrich Roiß (1890-1957) aus Windhaag bei Freistadt heiratete 1919 als gelernter Kaufmann deren Tochter Theresia (1894-1974). 1921 wurde mein Vater Hubert Karl (+2012) geboren. Die Volksschule besuchte er in Zettwing, in Freistadt die Bürgerschule und in Linz die Lehrerbildungsanstalt, wo er 1941 maturierte.

Als österreichische Staatsbürger konnten meine Großeltern 1946 um Repatriierung nach Windhaag ansuchen, wo sie durch ein Gasthaus mit Land- und Forstwirtschaft eine neue Existenz bekamen. Mein Vater wurde Volksschullehrer, heiratete 1946 meine Mutter Gertrude Schilling (1922-2001) aus Prag/Karlsbad. Mit meiner Schwester (*1949) ist die Familie auf fünf Enkelkinder und vier Urenkel angewachsen. Mein Vater wurde 1974 für die beiden Häuser in Zettwing von der ČSSR entschädigt.


„In der 1. Tschechoslowakischen Republik erlebte mein Vater in Zettwing eine unbeschwerte Kindheit und Jugend mit lebenslangen Freundschaften. Ab 1975 organisierte er mit Gertrude Schöllhammer (1939-2007) die Heimattreffen der ehemaligen Bewohner von Zettwing. Direkt am Eisernen Vorgang aufgewachsen, erlebte ich hautnah die Geschichte an der Grenze. Seit 2003 bin ich Mesner der Maria-Geburt-Kirche und koordiniere die Renovierungsarbeiten. Ein Gang in die Freiheit in einer neuen Zeit ist für mich jedesmal der Weg über die Maltschbrücke.“
Dr. Hubert Roiß, Freistadt


Obchodnické rodiny Schöllhammerova - Roissova

Moji praprarodiče Katharina (1869-1952) a Johann Schöllhammer (1867-1922) přišli z Leopoldschlagu do Cetvin čp. 74/76 v roce 1893 a převzali obchod se smíšeným zbožím vedle kostela. Dědeček Heinrich Roiss (1890-1957) z Windhaagu poblíž Freistadtu se jako vyučený obchodník v roce 1919 oženil s jejich dcerou Theresií (1894-1974). V roce 1921 se narodil můj otec Hubert Karl (+2012). Navštěvoval základní školu v Cetvinách, měšťanskou školu ve Freistadtu a učitelský institut v Linci, na kterém v roce 1941 maturoval.

Jako rakouští občané si moji prarodiče v roce 1946 zažádali o repatriaci do Windhaagu, kde jim nové živobytí zajistilo vlastnictví hostince a hospodaření na poli a v lese. Můj otec se stal učitelem na základní škole a v roce 1946 se oženil s Gertrude Schillingovou (1922-2001) z Prahy/Karlových Varů, mou matkou.
I s potomky mé sestry (* 1949) se naše rodina rozrostla na pět vnoučat a čtyři pravnoučata. V roce 1974 obdržel můj otec od ČSSR za dva domy v Cetvinách kompenzaci.


„V dobách 1. Československé republiky prožil můj otec v Cetvinách bezstarostné dětství a mládí a navázal zde celoživotní přátelství. Společně s Gertrudou Schöllhammerovou (1939-2007) organizoval od roku 1975 setkání rodáků a bývalých obyvatel Cetvin. Vyrůstal jsem přímo u železné opony a vše jsem zde zažil na vlastní kůži. Od roku 2003 působím jako opatrovník kostela Narození Panny Marie a koordinuji práce na jeho opravě. Procházka ke svobodě v nové době pro mě vždy vede cestou po mostě přes Malši.“
Dr. Hubert Roiss, Freistadt


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik

Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik