Die Schuhmacherfamilie Wagner - Pock | Obuvnická rodina Wagnerova - Pockova

Die Schuhmacherfamilie Wagner - Pock

Meine Urgroßeltern Thomas Wagner (1867-1937) und Maria (1850-1934) aus der Schuhmacherfamilie Pock in Zettwing Nr. 69 hatten 8 Kinder. Sohn Johann (*1905) wanderte mit seiner Familie 1931 nach Russland aus, wurde 1938 unter Stalin verhaftet und starb 1942 im GULAG Kargopol.

Großvater Thomas Wagner (1898-1968) war 1938 Mitglied des Sudetendeutschen Freikorps, wurde am 7.9.1945 verhaftet und verbüßte 12 Jahre bis 1957 in Straflagern. Dies ist der Grund, warum mein Familienzweig mit meiner Mutter Erna (*1942) und Onkel Franz (1930-2019) in der Tschechoslowakei verblieben. Onkel Ferdinand Wagner (1932-2000) flüchtete zunächst nach Linz, wanderte 1952 nach Kanada aus und Großtante Theresia (*1920) nach Australien.

Der Großteil der Großfamilie Wagner fand in Linz eine neue Heimat, einige in Deutschland.

Ich wuchs in Unterhaid / Dolní Dvořiště auf. Als Deutschstämmiger absolvierte ich 1981-83 den tschechoslowakischen Militärdienst ohne Waffe, arbeitete lange Zeit in Nordböhmen und habe jetzt seit 2012 mit meiner Frau Miri in Leopoldschlag meinen neuen Lebensmittelpunkt gefunden.


„Zettwing ist für mich Erinnerung an die Wurzeln meiner Familie und somit auch Heimat. Die Aufarbeitung der Zettwinger Ortsgeschichte   aus den tschechischen Archiven ist mir ein großes Anliegen sowie auch die Betreuung der Maria-Geburt-Kirche als Dolmetsch und Mesner.“
Otokar Stetka, Leopoldschlag


Obuvnická rodina Wagnerova - Pockova

Moji praprarodiče Thomas Wagner (1867-1937) a Maria (1850-1934) z ševcovské rodiny Pockových v Cetvinách č. 69 měli 8 dětí. Syn Johann (*1905) emigroval se svou rodinou do Ruska v roce 1931, v éře Stalina byl roku 1938 zatčen a zemřel v roce 1942 v GULAGU Kargopol.

Dědeček Thomas Wagner (1898-1968) se stal v roce 1938 členem sudetoněmeckého Freikorpsu, 7. září 1945 byl zatčen a do roku 1957 si odpykával 12 let ve vězeňských táborech. To byl důvod, proč část mé rodiny s matkou Ernou (*1942) a strýcem Franzem (1930-2019) zůstala v Československu. Strýc Ferdinand Wagner (1932-2000) nejprve uprchl do Lince, poté v roce 1952 emigroval do Kanady a prateta Theresia (*1920) do Austrálie.

Většina členů početné rodiny Wagnerů našla svůj nový domov v Linci, někteří v Německu.

Já jsem vyrůstal v Dolním Dvořišti. Jako muž německého původu jsem v letech 1981-83 absolvoval československou vojenskou službu beze zbraně, poté delší čas pracoval v severních Čechách a od roku 2012 jsem si s manželkou Miri našel nové životní působiště v Leopoldschlagu.


„Cetviny jsou pro mě připomínkou mých rodinných kořenů, a tudíž i domova. Zpracování místních dějin Cetvin z pramenů českých archivů je pro mě velmi důležité, stejně jako podpora obnovy kostela Narození Panny Marie, kde působím jako jeho správce a tlumočník“
Otokar Stetka, Leopoldschlag


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik

Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik