Die eiserne Grenze | ŽELEZNÁ HRANICE | 1951-1989

DIE EISERNE GRENZE - Totalitärer Kommunismus | 1951-1989

„Neprojdou!“ (dt.: „Sie werden nicht durchkommen“) entspricht dem Spanischen „No pasarán!“
Leitspruch der Grenzwache

Der „Eiserne Vorhang“
1951 wird  nach dem Vorbild der sowjetischen Grenztruppen die „Grenzwache Pohraniční stráž/PS“ eingerichtet. Ihr Symbol ist der Hundekopf der Choden, der historischen Grenzwächter im Böhmerwald. Im „Kalten Krieg“ wird die Grenze mit Wachtürmen, Bunkern, einem zweireihigen mit Strom geladenen Stacheldrahtzaun und Minenstreifen befestigt.

Die etwa 50-60 Soldaten in der Zettwinger Grenzkaserne sehen sich als Elitetruppe, als die „Tiger von Zettwing/Tygři z Cetviny“. Ihre Devise aus dem spanischen Bürgerkrieg lautet: „No pasarán!“ - „Sie werden nicht durchkommen!“

Die Kontra-Spionage des tschechoslowakischen Geheimdienstes (StB) rekrutiert österreichische Spione im Grenzraum und in den Behörden.

Der Abriss von Zettwing
Um die Emigration der eigenen Bürger und illegale Grenzübertritte durch Schmuggler und Agenten zu verhindern, wird 1951 eine bis zu 10 km breite „Grenzzone/pohraniční pásmo“ eingerichtet.
In der 1-2 km breiten „Sperrzone/zakázané pásmo“, die nur von der Grenzwache betreten werden darf, veranlasst das Innenministerium 1952 den Abriss sämtlicher Gebäude.

1955/56 werden Zettwing und Neustift/Lhota dem Erdboden gleich gemacht. Beim Sprengversuch der Zettwinger Kirche kommt der Sprengmeister ums Leben. Fortan dient die Kirche als Wachturm, Stall und Lagerraum. Übrig bleiben das Zollamt und die erweiterte Grenzkaserne.


ŽELEZNÁ HRANICE - Totalitní komunismus | 1951-1989

„Neprojdou!“ je převzato ze španělského hesla „No pasarán!“
heslo Pohraniční stráže

„Železná opona“
V roce 1951 je podle vzoru sovětských pohraničních jednotek zřízena Pohraniční stráž (PS). Jejím symbolem je psí hlava Chodů, historických strážců hranic Šumavy. V éře „studené války“ je hranice zajištěna strážními věžemi, bunkry, dvouřadou elektrickou bariérou s ostnatým plotem a pásy minových polí.

Přibližně 50–60 vojáků v cetvinských pohraničních kasárnách se považují za elitní jednotku, za „tygry z Cetvin“. Jejich mottem je bojové heslo ze španělské občanské války: „No pasarán!“ - „Neprojdou!“

Kontrašpionážní služba československé tajné Státní bezpeč-nosti (StB) se snaží získávat rakouské špiony v pohraničních obcích a v úřadech.

Demolice Cetvin
Aby se zabránilo emigraci vlastních občanů a nedovolenému překračování hranic pašeráky a agenty, je v roce 1951 zřízeno „pohraniční pásmo“, široké až 10 km. V roce 1952 nařizuje ministerstvo vnitra demolici všech budov v 1–2 km širokém „zakázaném pásmu“, do kterého může vstoupit pouze příslušník Pohraniční stráže.

V letech 1955/56 jsou Cetviny a Lhota srovnány se zemí.
Při pokusu o odpálení kostela v Cetvinách přichází o život střelmistr. V následujících letech slouží kostel jako strážní věž, stáj a skladovací prostor. Stát zde zůstává pouze budova celního úřadu a rozšířená kasárna pohraničníků.


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik

Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik