Terror an der Grenze | NAPĚTÍ NA HRANICI | 1938

TERROR AN DER GRENZE - Das Sudetendeutsche Freikorps | 1938

„Die Angriffshorden der SdP (Sudetendeutschen Partei) im Ausmaß von 120-150 Männern…kamen von der etwa 2 km von Zettwing entfernten deutschen Ortschaft Mardetschlag…“
Josef Smrčina, Oberrespizient der Finanzwache in Zettwing

Sudetendeutsches Freikorps
Am 18.9.1938 gibt Hitler den Befehl zum Angriff auf tschechoslowakische Grenzstationen. Ausgestattet ist das Sudetendeutsche Freikorps mit österreichischen Beutewaffen. Die Gruppe II / Linz unter Adolf Jobst (1900-1974) agiert an der Grenze zu Südböhmen mit 5 Bataillons in 20 Kompanien mit 4.800 Freischärlern. Um Zettwing kommt es zu Feuergefechten, viele Bewohner flüchten über die Maltsch.

Entführung nach Salzburg
Am 21.9.1938 wird bei Feuergefechten in Neustift/Lhota der tschechoslowakische Grenzwächter Václav Klimeš (*1913) vom Freikorps/SA erschossen.

„Am 22.9.1938 verschleppte das Freikorps 21 tschechoslowakische Beamte, 6 Frauen und 2 Kinder aus Cetviny über die Grenze nach Österreich weg. Ich und meine Eltern waren in dieser Gruppe dabei. Es war ein voller Waggon von Menschen…Unser Zug fuhr dann weiter von Freistadt nach Linz und später wurden wir für 6 Wochen nach Salzburg gebracht in das Kapuzinerkloster.“
Oldřich Pecháček jun., geb.1936, als Zweijähriger mit seinem Vater Finanzbeamten Oldřich Pecháček und Mutter Julie aus Zettwing nach Salzburg entführt.


NAPĚTÍ NA HRANICI - Nacistické podněcování a obrana | 1938

„Hordy útočníků SdP (Sudetoněmecké strany) v počtu 120-150... přišly z německé vesnice Mardetschlag, vzdálené asi 2 km od Cetvin...“
Josef Smrčina, vrchní dozorce finanční stráže v Cetvinách

Sudetoněmecký freikorps
Dne 18.9.1938 vydává Hitler rozkaz k útoku na československé pohraniční stanice. Sudetoněmecký Freikorps je vybaven rakouskou zbrojní kořistí. Skupina II / Linz, vedená Adolfem Jobstem (1900-1974), operuje na hranicích s jižními Čechami v síle 5 praporů, složených z 20 rot se 4.800 dobrovolníky. V Cetvinách dochází k přestřelkám, mnoho obyvatel prchá na druhý břeh Malše.

Únos do Salcburku
Dne 21.9.1938 je při přestřelce v obci Lhota zastřelen příslušníky SA-freikorpsu člen československé pohraniční stráže Václav Klimeš (*1913).

„Dne 22. září 1938 odvlekli členové freikorpsu 21 českých úředníků, 6 žen a 2 dětí z Cetvin přes hranice do Rakouska. Já a moji rodiče jsme byli v této skupině. Byl to plný vagón lidí... Náš vlak pak odjel z Freistadtu do Lince a později jsme byli převezeni na 6 týdnů do kapucínského kláštera v Salcburku.“
Oldřich Pecháček ml., nar. 1936, byl jako dvouletý unesen z Cetvin do Salcburku i s otcem Oldřichem Pecháčkem, členem finanční stráže, a matkou Julií.


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik

Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik