Fresken und Dekoration | POZDNĚ STŘEDOVĚKÁ VÝZDOBA

Die Fresken und die spätmittelalterliche Dekoration

Aus der 1.Hälfte des 15.Jhdt. stammt das Fresko von der Madonna  mit dem Kind und drei knienden Gestalten. Diese könnten die Hl. Drei Könige sein oder auch Förderer und Patrone der Kirche.

Der Legenden-Zyklus um 1400 wird der hl.Katharina von Alexandrien zugeordnet. Er zeigt ihre Enthauptung und die Grablegung durch Engel.

Das Fresko von der „Wandlung der hl.Maria Magdalena“ mit Johannes dem Täufer wird um etwa 1400 datiert. Beide Figuren stehen  auf einem Felsen, sind von Engeln umgeben. Im Hintergrund kann man Bäume erahnen.

Eine Besonderheit ist die spätmittelalterliche Dekoration um 1500 mit dem charakteristischen rotgrauen Quadermauerwerk und den Blumenmotiven im Gewölbe. 
 
Dies stellt in der Region einen einzigartigen Nachweis der malerischen Ausgestaltung mittelalterlicher Kirchen dar.


POZDNĚ STŘEDOVĚKÁ VÝZDOBA

Z 1. poloviny 15. století pochází freska Madony s dítětem a třemi klečícími postavami. Tyto mohou znázorňovat sv. Tři Krále nebo také světské patrony a donátory kostela. 

Cyklus legend z období kolem roku 1400 je věnován sv. Kateřině Alexandrijské. Znázorňuje její stětí a uložení do hrobu za přítomnosti andělů.

Freska „Obrácení Marie Magdaleny“ s Janem Křtitelem je datována k roku 1400. Obě figury stojí na skalnatém povrchu a jsou obklopeny anděly. V pozadí lze rozeznat stromy.

Zvláštností je pozdně středověká výzdoba z období kolem roku 1500 s charakteristickým červenohnědým povrchem kvádrového zdiva a květinovými motivy v klenbě.

Toto představuje jedinečnou ukázku malířské výzdoby středověkých kostelů ve zdejším regionu.


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik


Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik