Die Familien Czech und Scherb | Rodina Czechova a Scherbova

Die Familien Czech und Scherb

Mein aus Prachatitz / Prachatice stammender Großvater Rudolf Czech (1875-1932) kam 1920 als zweisprachiger Gendarmerie-Oberwachtmeister nach Zettwing, wo er 1921 Therese Scherb (1890-1973) aus einer deutschsprachigen Familie heiratete. Meine Tante Margarethe (1922-2012) und mein Vater Rudolf (1928-2002) entsprangen dieser Ehe. Durch den frühen Tod meines Großvaters Rudolf 1932 wurde die Bauernfamilie Scherb in Zettwing Nr. 3 Rückhalt und familiärer Mittelpunkt.

Am 1.7.1946 erfolgte die Ausweisung der ganzen Familie über das Anhaltelager in Kaplitz. In einem Viehwaggon über Furth am Walde kam sie nach Obersüßbach in Niederbayern (D). Mittellos fand die Familie bei der Hopfen-Ernte ihr erstes Einkommen. Erst 1948 konnte mein Vater nach dreijähriger tschechischer Gefangenschaft nachkommen.

1954 erhielt mein Vater das Maurermeister-Diplom, 1955 heiratete er meine Mutter Elisabeth und gründete seinen eigenen Betrieb in Baierbach bei Landshut. Aus der Ehe gingen zwei Töchter und ein Sohn hervor.


„Für meinen Vater war Zettwing immer präsent und unvergessen. Intensiv beschäftigte er sich mit der Ortsgeschichte und pflegte die Kontakte mit den Zettwinger Familien. Tief drin im Böhmerwald, dort liegt mein Heimatland, das drückt aus, was ihn sein ganzes Leben begleitet hat. Dank vieler Besuche seit frühester Kindheit, gehört Zettwing ebenso zu meinem Leben, wie meine Niederbayerische Heimat.“
Luise Czech, Baierbach in Niederbayern


Rodina Czechova a Scherbova

Můj dědeček Rudolf Czech (1875-1932) přišel v roce 1920 jako dvojjazyčný vrchní strážmistr četnictva z Prachatic do Cetvin, kde se v roce 1921 oženil s Theresou Scherbovou (1890-1973) z německy mluvící rodiny. Z tohoto manželství vzešla má teta Margarethe (1922-2012) a můj otec Rudolf (1928-2002). Po předčasné smrti mého dědečka Rudolfa v roce 1932 podporovala babičku a její děti selská rodina Scherbů z Cetvin čp. 3.

Po 1. červenci 1946 následovalo vypovězení celé rodiny přes internační tábor v Kaplici. Byli převezeni v dobytčím vagónu do Furth am Walde a poté se ocitli v dolnobavorském Obersüßbachu. Rodina neměla žádné prostředky a svůj první příjem získala při sklizní chmele. Otec je směl následovat po tříletém českém zajetí až v roce 1948.

V roce 1954 získal můj otec diplom zednického mistra, v roce 1955 se oženil s mou matkou Elisabeth a založil vlastní podnik v Baierbachu u Landshutu. Z manželství povstaly dvě dcery a syn.


„Pro mého otce zůstaly Cetviny navždy přítomné a nezapomenutelné. Intenzivně se zabýval místní historií a udržoval kontakty s cetvinskými rodinami. Na staré Šumavě, kolébka má stála jsou slova, která jej provázela celým životem. Díky mnoha návštěvám od dob nejranějšího dětství patří Cetviny k mému životu, stejně jako můj dolnobavorský domov.“
Luise Czech, Baierbach v Dolním Bavorsku


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik

Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik