Grenzen überschreiten | PŘEKRAČOVÁNÍ HRANICE | 1919-1938

GRENZEN ÜBERSCHREITEN - Verbindungswege | 1919-1938

Schmuggel und Biertrinken
In der Zwischenkriegszeit wird im Grenzgebiet von Südböhmen nach Oberösterreich viel geschmuggelt: Sacharin, Tabak, Virginia-Zigarren, Textilien, Baťa-Schuhe, Lebensmittel, aber auch Vieh. Bier ist in Böhmen um die Hälfte billiger.  Neben dem Preisgefälle sind aber auch Arbeitslosigkeit und Armut ein Motiv für einen günstigen Einkauf der österreichischen Nachbarn in Zettwing. Das Brauhaus wird an Sonntagen zu einem beliebten Ausflugsziel.

Als Bub mit 15-16 Jahren hab´ ich mir das Zeug `hineingeschoppt´ und hab viele Sachen aus Zettwing heraus geschmuggelt, auch Stiefel vom Schuster.
Erich S., Zeitzeuge aus Windhaag

Weltwirtschaftskrise und politische Krise
Während sich die Tschechoslowakei zu einer Mehrparteien-Demokratie entwickelt, wird aus Österreich immer mehr ein autoritärer Staat. Nach 1933 bietet die ČSR vielen österreichischen antifaschistischen Emigranten Asyl. Von Südböhmen wird verbotenes sozialistisch-kommunistisches Propagandamaterial über die Grenze ins Mühlviertel gebracht. Von Österreich aus wird in Zettwing über verdächtigte Kuriere ermittelt.


PŘEKRAČOVÁNÍ HRANICE - Spojovací cesty | 1919-1938

Pašeráctví a obliba piva
V meziválečném období se v pohraniční oblasti z jižních Čech do Horního Rakouska hojně pašuje: sacharin, tabák, viržinka, textil, boty od Bati, jídlo, rovněž i hospodářská zvířata. Pivo je v Čechách o polovinu levnější. Vedle cenového rozdílu vytváří i nezaměstnanost a chudoba rakouských sousedů motivaci k cestě za výhodným nákupem do Cetvin. Zdejší pivovar se stává oblíbeným cílem nedělních výletů.

Jako kluk, tak 15-16 let, jsem měl na to talent a propašoval z Cetvin spoustu věcí, třeba i holínky od ševce.
Erich S., pamětník z Windhaagu

Světová hospodářská krize a politická krize
Zatímco se Československo ubírá k demokracii soutěžících politických stran, stává se Rakousko stále více autoritářským státem. Po roce 1933 nabízí ČSR azyl mnoha rakouským antifašistickým emigrantům. Z jižních Čech se přes hranice do Mühlviertlu dostává socialisticko-komunistický propagandistický materiál. Z Rakouska přichází podezření na domnělé kurýry z Cetvin.


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik


Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik