Verschobene Grenze | POSUNUTÁ HRANICE | 1938

VERSCHOBENE GRENZE - Die Annexion des Sudentenlandes | 1938

Abtretung des Sudetenlandes an das Deutsche Reich
Nach turbulenten politischen Monaten einigen sich am 30.9.1938 Daladier (Frankreich), Chamberlain (UK), Mussolini (Italien) und Hitler (Deutschland) im Münchner Abkommen auf die deutsche Annexion des Sudetenlandes. Am 1.10.1938 wird Zettwing Teil des Deutschen Reiches im Reichsgau „Oberdonau“.

Die tschechoslowakischen Beamten werden in die Rest-Tschechoslowakei ausgewiesen. Am 15. März 1939 wird das Protektorat Böhmen und Mähren als Teil des Großdeutschen Reiches mit begrenzter Selbstverwaltung errichtet.

Zettwing im Zweiten Weltkrieg
Am 28. August 1939 werden im Deutschen Reich Lebensmittelkarten und Bezugsscheine eingeführt.
In Zettwing wird eine Ortsgruppe der „Hitlerjugend“ gegründet. Die Zettwinger Wehrpflichtigen werden zur Deutschen Wehrmacht einberufen. Die Zahl der am Ende des Krieges Gefallenen ist nicht bekannt.

1940 beginnt die Renovierung der Pfarrkirche. Dabei werden die Fresken entdeckt.

Die 1907 in Zettwing geborene Theresia Schneider wird Ende 1940 Opfer des NS-Euthanasie-Tötungsprogramms.


POSUNUTÁ HRANICE - Připojení Sudet | 1938-1945

Odstoupení Sudet Německé říši
Po bouřlivých politických měsících se 30. září 1938 shodují Daladier (Francie), Chamberlain (Velká Británie), Mussolini (Itálie) a Hitler (Německo) podpisem Mnichovské dohody na německé anexi sudetských území. Dne 1.10.1938 se Cetviny stávájí součástí Německé říše v říšské župě „Oberdonau“.

Čeští úředníci jsou vykázáni do zbytku Československa. 15. března 1939 je ustanoven Protektorát Čechy a Morava jako součást Velkoněmecké říše s omezenou samosprávou.

Cetviny za druhé světové války
28. srpna 1939 jsou v Německé říši zavedeny přídělové kartya potravinové lístky.
V Cetvinách je založena místní skupina „Hitlerjugend“. Cetvinští branci jsou povoláni do německého wehrmachtu. Počet padlých na bojištích do konce války není znám.

V roce 1940 začíná renovace farního kostela. Během oprav jsou objeveny fresky.

Theresia Schneider, narozená v Cetvinách v roce 1907, se na konci roku 1940 stává obětí vražedného nacistického programu euthanasie.


Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik

Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Expertise, Übersetzung: Mgr. Ivan Slavik
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu | Autor: Dr. Hubert Roiß, 2021; Odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik